Iotty PLUS: Hur konfigurerar jag öppnings-/stängningstiderna för persiennen?

Följ