Iotty PLUS: Är det möjligt att öppna/stänga persiennerna halvvägs och styra dem via Alexa?

Följ